Gå tillbaka
  Några karaktärer som finns överallt berättar sina märkliga historier. Ett pärlband av skildringar som kanske är främmande för dig, men ändå har så mycket att säga om vår värld och ditt liv. Vågar du lyssna eller gör du som de flesta och vänder dig bort?
Gå vidare till skikt 3